Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 47. istung toimub 01.07.2021 algusega kell 15.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 47. istung toimub neljapäeval, 1. juulil  2021 algusega kell 15.00 Põltsamaa Kultuurikeskuses.

 

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Põltsamaa valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi ülevaade

(Analüüs on üleval valla kodulehel)

Ettekandja CIVITTA analüüsitiimi juht Ragne Vaarik

 

2. Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus (eelnõu nr 1-4.1/2021/225)

Ettekandja Põltsamaa Raamatukogu direktor Rutt Rimmel, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Margus Koho

 

3. Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskiri (eelnõu nr 1-4.1/2021/226)

Ettekandja Põltsamaa Raamatukogu direktor Rutt Rimmel, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Margus Koho

 

4. Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/227)

Ettekandja Põltsamaa Kultuurikeskuse direktor Janne Karu, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Margus Koho

Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030

 

5. Põltsamaa Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 1 „Põltsamaa valla ametiasutuse põhimäärus" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2021/230)

Ettekandja volikogu liige Toivo Tõnson

 

6. Põltsamaa Vallavolikogu 12.04.2018 määruse nr 13 „Põltsamaa valla põhimäärus" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2021/205)

Ettekandja vallasekretäri abi Ulvi Pint, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

7. Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määruse nr 5 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2021/229)

Ettekandja vallasekretäri abi Ulvi Pint, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

8. Põltsamaa valla 2021. aasta 1. lisaeelarve (eelnõu nr 1-4.1/2021/228)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

LISA 1. lisaeelarve

Eelarvekomisjoni muudatusettepanek

 

9. Põltsamaa Vallavolikogu 18.02.2021 määruse nr 2 „Põltsamaa Valla Lasteaia põhimäärus" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2021/245)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

10. Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis (eelnõu nr 1-4.2/2021/221)

Ettekandja vallavanem Andres Vään, kaasettekandjad eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart ning arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

Lisa

 

11. Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/243)

Ettekandja volikogu liige Toivo Tõnson

Lisa

 

12. Kaasfinantseeringu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/202)

Ettekandja arenguspetsialist arengu- ja planeerimisosakonna juhataja ülesannetes Kersti Viggor, kaasettekandjad Põltsamaa Vallavara OÜ projektijuht Kristi Klaos ning arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

13. Laenu andmine (eelnõu nr 1-4.2/2021/203)

Ettekandja arenguspetsialist arengu- ja planeerimisosakonna juhataja ülesannetes Kersti Viggor, kaasettekandjad Põltsamaa Vallavara OÜ projektijuht Kristi Klaos ning arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

14. Omafinantseeringu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/246)

Ettekandja arenguspetsialist arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kersti Viggor, kaasettekandjad Põltsamaa Vallavara OÜ arendusjuht Kristi Klaos ning arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

15. Varalise kohustuse võtmine (eelnõu nr 1-4.2/2021/247)

(Dokument on asutusesiseseks kasutamiseks. Eelnõu on volikogu liikmetele välja saadetud 08.06.2021)

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

16. Volikogu liikmete ja mandaatide arvu määramine ning valimisringkonna moodustamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/249)

Ettekandja vallasekretäri abi Ulvi Pint

 

17. Põltsamaa valla valimiskomisjoni moodustamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/248)

Ettekandja vallasekretäri abi Ulvi Pint

 

18. Vallavalitsuse liikme kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/251)

Ettekandja vallavanem Andres Vään

 

19. Kinnistu koormamine kasutusvaldusega (eelnõu 1-4.2/2020/609)

Ettekandja vallavanem Andres Vään, kaasettekandja maaelukomisjoni esimees Jaan Aiaots

 

20. COVID-19 eriolukorra investeeringute nimekirja kinnitamine ja nõusoleku andmine hankelepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2021/264)

Ettekandaja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

21. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (eelnõu nr 1-4.2/2021/265)

Ettekandja arenguspetsialist arengu- ja planeerimisosakonna juhataja ülesannetes Kersti Viggor, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

22. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Andres Vään