Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 41. istung 17.12.2020 PÜGis

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 41. istung toimub neljapäeval, 17. detsembril 2020 algusega kell 15.00 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi aulas.

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord" muutmine (eelnõu nr1-4.1/2020/586)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

2. Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve eelnõu 1. lugemine (eelnõu nr 1-4.1/2020/589)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

Lisa Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve

 

3. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkondade kehtestamine (eelnõu nr 1-4.2/2020/587)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

4. Tiigi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu nr 1-4.2/2020/588)

Ettekandja arenguspetsialist Kersti Viggor, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

Tiigi kinnistu detailplaneering

 

5. Põltsamaa Vallavolikogu 16.04.2019 otsuse nr 1-3/2019/29 muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2020/604)

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

6. Loa andmine lepingu sõlmimiseks (eelnõu nr 1-4.2/2020/603)

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

7. Loa andmine kinnisasjade omandamiseks (eelnõu nr 1-4.2/2020/602)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Gilmar Krživets

 

8. Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine (eelnõu nr 1-4.2/2020/533)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

Seletuskiri 2. lugemiseks

 

9. Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine (eelnõu nr 1-4.2/2020/605)

Ettekandja volikogu esimees Margus Möldri

 

10. Vallavolikogu ajutise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (eelnõu nr 1-4.2/2020/606)

Ettekandja volikogu esimees Margus Möldri

 

11. Vallavolikogu ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine (eelnõu nr 1-4.2/2020/607)

Ettekandja volikogu esimees Margus Möldri

 

12. Kinnistu koormamine kasutusvaldusega (eelnõu nr 1-4.2/2020/609)

Ettekandja vallavanem Andres Vään, kaasettekandja maaelukomisjoni esimees Jaan Aiaots

 

13. Revisjonikomisjoni tegevuse aruanne

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Toomas Teppo

 

14. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Andres Vään