Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 31.08.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 31.08.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Vaide läbivaatamine

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Kinnisasjale sundvalduse seadmine

4. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve reservfondist

5. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

6. Puurmani Mõisakooli töötajate koosseisu kooskõlastamine

7. Aidu Lasteaed-Algkooli töötajate koosseisu kooskõlastamine

8. Esku-Kamari Kooli töötajate koosseisu kooskõlastamine

9. Laste arvu suurendamine Puurmani Lasteaed Siilipesa rühmades

10. Sobitusrühma moodustamine

11. Haridusreformi alternatiivide arutelu