Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Juhised eelarvevahendite kasutamise kohta eriolukorra tingimustes           

2. Lasteaiarühmade ajutine sulgemine eriolukorra tingimustes      

3. Põltsamaa Muusikakooli õppetasude vähendamine eriolukorra ajal

4. Vahendite eraldamine mittetulundusliku tegevuse toetamiseks  

5. Vallavara tasuta kasutusse andmine         

6. Revisjonikomisjoni protokolli kohta arvamuse andmine

7. Põltsamaa Vallavolikogu õigusakti eelnõude läbivaatamine