Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 29.06.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 29.06.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

3. Riigihanke tulemuste kinnitamine

4. Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine

5. Hajaasustuse programmi taotluste osaline rahuldamine

6. Hajaasustuse programmi taotluse tingimuslik osaline rahuldamine

7. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamata jätmine

8. Kohapeal algatatud küsimused