Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 25.01.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 25.01.2021 istungi päevakorra projekt:

1. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

2. Põltsamaa Vallavalitsuse 16.11.2020 korralduse nr 2-3/2020/372 muutmine

3. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine

4. Projektide juhtimise korraldamine