Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 24. istung toimub teisipäeval, 13. juulil 2021 algusega kell 9.00

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 24. istung toimub teisipäeval, 13. juulil 2021 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis Põltsamaa, Lossi 9 ja Teamsis.

 

Päevakorra projekt:

 

1. Põhja-Kaare põik 1 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine (eelnõu 315)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

2. Inno katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (eelnõu 316)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

3. Vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise menetluse lõpetamine ja nõustumine maa riigi omandisse jätmisega (eelnõu 317)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

4. Pärimismenetluse algatamine (eelnõu 318)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

5. Korteriomandite moodustamine (eelnõu 319)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

6. Vallavara valitseja määramine (eelnõu 320)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

7. Umbusi külas Umbusi alajaama kinnisasjale sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks (eelnõu 321)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

8. Riigihanke tulemuse kinnitamine (eelnõu 322)

Ettekandja arenguspetsialist Loreida Küppas

 

9. Riigihanke tulemuse kinnitamine (eelnõu 323)

Ettekandja arenguspetsialist Loreida Küppas

 

10. Projekteerimistingimuste andmine (eelnõu 324)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

11. Põltsamaa Halduse töötajate koosseisu kooskõlastamine (eelnõu 325)

Ettekandja jurist Ene Kivineem

 

12. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. a eelarve reservfondist (eelnõu 326)

Ettekandja jurist vallasekretäri ülesannetes Ene Kivineem

 

13. Vallavanema informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused