Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 23.11.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 23.11.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Riigihanke tulemuse kinnitamine

3. Pajusi Vallavalitsuse 21.03.2011 korralduse nr 66 muutmine

4. Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve muutmine

5. Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine Põltsamaa valla koolides 2021. aastaks

6. Põltsamaa valla koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021. aastaks

7. Põltsamaa Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021. aastaks

8. Põltsamaa Halduse poolt müüdava toidu maksumuse kinnitamine

9. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu heakskiitmine