Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 20.04.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 20.04.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Katastriüksuste jagamine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine

2. Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega

3. Maaüksusele sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

4. Põltsamaa valla 2020. aasta eelarvevahendite kasutamisest eriolukorra tingimustes

5. Nõude lootusetuks tunnistamine  

6. Puurmani Mõisakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

7. Põltsamaa Vallavara OÜ 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine   

8. Põltsamaa Varahalduse OÜ 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine