Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 17.08.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 17.08.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Arvamuse andmine keskkonnakompleksloa muutmise taotluse kohta

2. Nõustumine maa munitsipaalomandisse andmisega ja katastriüksustele sihtotstarvete määramine

3. Nõustumine maa riigi omandisse jätmisega ja katastriüksustele sihtotstarvete määramine

4. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve reservfondist

5. Põltsamaa Halduse töötajate koosseisu kooskõlastamine

6. Puurmani Lasteaia Siilipesa töötajate koosseisu kooskõlastamine

7. Sobitusrühma moodustamine