Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 16. septembri 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 16. septembri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Ehitusloa andmine

3. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega

4. Kinnisasjadele sundvalduse seadmine

5. Enampakkumiste korraldamine