Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 16.11.2021 istungi päevakord

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 16. novembril  2021 algusega kell 9.00 Põltsamaal, Lossi 9, vallavanema kabinetis ja Teamsis
 
Päevakorra projekt: 
 
1. Põltsamaa linnas Ringtee tn 1e ja 1h kinnisasjadele sundvalduse seadmine Adven Eesti AS kasuks
Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus
 
2. Põltsamaa linnas Ringtee tn 1f kinnisasjale sundvalduse seadmine Adven Eesti AS kasuks
Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus
 
3. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
4. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
5. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
6. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
7. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
8. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
7. Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta
Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu
 
8. Riigihanke tulemuste kinnitamine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 
9. Hankeplaani muutmine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 
10. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 
11. Vallavara võõrandamiseks enampakkumise läbiviimine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 
12. Vallavara kasutusse andmine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi
 
13. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine
Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro
 
14.  Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine
Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro
 
15. Projekteerimistingimuste andmine
Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro
 
16. Põltsamaa Vallavalitsuse 12.10.2020 korralduse nr 2-3/2020/309 „Tervisenõukogu moodustamine ja töökorralduse kinnitamine" muutmine
Ettekandja noorsootöö- ja tervisedendusspetsialist Annika Kallasmaa
 
17. Vallavanema informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused
 
Vallavanem 
Andres Vään