Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 16.11.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 16.11.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projektide aruannete heakskiitmine

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Põltsamaa vallale kuuluvatele kinnisasjadele sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

4. Pärimismenetluse algatamine

5. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve reservfondist

6. Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve muutmine

7. Põltsamaa Vallavalitsuse 19.10.2020 korralduse nr 2-3/2020/327 muutmine

8. Teenistusliku järelevalve algatamine Põltsamaa Valla Päevakeskuses

9. Esku-Kamari Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

10. Põltsamaa Raamatukogu nõukogu koosseisu kinnitamine