Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 16.03.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 16.03.2021 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Adavere alevikus Kuuse tn 4a kinnisasjale sundvalduse seadmine Põltsamaa Vesi OÜ kasuks

3. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

4. Hankeplaani kinnitamine

5. Lasteaedade ajutine sulgemine kollektiivpuhkuste ajaks

6. Teenistusliku järelevalve tähtaja pikendamine