Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 13.04.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 13.04.2021 istungi päevakorra projekt:

1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Katastriüksuse koha-aadressi muutmine

3. Põltsamaa linnas Sepa tänav, Tuleviku tänav L2 ja Kaare tänav kinnisasjadele sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks

4. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine

5. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist

6. Vahendite eraldamine mittetulundusliku tegevuse toetamiseks

7. Lasteaia kohatasu maksmisest vabastamine

8. Põltsamaa Muusikakooli õppetasude vähendamine

9. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine