Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 10. juuni 2019 istungi päevakorra projekt

Põltsamaa Vallavalitsuse 10. juuni 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Kasutusloa andmine

4. Vahendite eraldamine mittetulundusliku tegevuse toetamiseks

5. Põltsamaa Valla Päevakeskuse töötajate koosseisu kinnitamine

6. Hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise korraldamine