Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 09.11.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 09.11.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Hajaasustuse programmi projekti lõppkuupäeva muutmine

3. Sundvalduste seadmine

4. Enampakkumiste korraldamine

5. Mittetulundusliku tegevuse toetamise ettepanekute hindamiskomisjoni moodustamine

6. Puurmani Mõisakooli direktori ametisse kinnitamine

7. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine