Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 09.03.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 09.03.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras

2. Vallavara kasutusse andmine

3. Põltsamaa Varahalduse OÜ nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

4. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine