Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 08.06.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 08.06.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Kinnisasjaga piirneva maaüksuse erastamine

3. Põltsamaa linnas Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

4. Vallavara võõrandamiseks enampakkumiste läbiviimine

5. Komisjoni moodustamine

6. Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus nõukogus esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja nimetamine

7. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine