Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 07.12.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 07.12.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Nõustumine maa munitsipaalomandisse andmisega ja katastriüksustele sihtotstarvete määramine

4. Riigihanke tulemuse kinnitamine

5. Vaideotsus vaides Põltsamaa Vallavalitsuse 09.10.2020 korraldusele nr 2-3/2020/331

6. Põltsamaa Halduse poolt müüdava toidu maksumus

7. Sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu liikmete määramine

8. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

9. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi töötajate koosseisu kooskõlastamine

10. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine