Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 06.07.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaaa Vallavalitsuse 25. istung toimub teisipäeval, 06.07.2021 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis Lossi tn 9 ja Teamsis.

Päevakorra projekt:

 

1. Mitteeluruumi üürile andmine (eelnõu nr 310)

Ettekandja teenuskeskuse juht Arvo Pennonen

 

2. Kütimäe kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega Enefit Connect OÜ kasuks (eelnõu 289)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

3. Põltsamaa vallale kuuluvate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks (eelnõu 290)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

4. Põltsamaa linnas Ringtee tn 8 kinnisasjale sundvalduse seadmine Põltsamaa Vesi OÜ kasuks (eelnõu 291)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

5. Põltsamaa linnas Ringtee tn 12 kinnisasjale sundvalduse seadmine Põltsamaa Vesi OÜ kasuks (eelnõu 301)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

6. Põltsamaa linnas Sireli tn 13 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu 295)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

7. Põltsamaa linnas Sireli tn 15 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

(eelnõu 298)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

8. Põltsamaa linnas Sireli tn 17 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu 299)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

9. Põltsamaa linnas Sireli tn 19 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

(eelnõu 296)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

10. Põltsamaa linnas Sireli tn 21 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

(eelnõu 293)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

11. Põltsamaa linnas Sireli tn 22 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

(eelnõu 294)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

12. Põltsamaa linnas Sireli tn 24 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

(eelnõu 297)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

13. Põltsamaa linnas Haava tn 22 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

(eelnõu 292)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

14. Kamari järve kinnisasjale Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks seatud isikliku kasutusõiguse lõpetamine ja Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine (eelnõu 300)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

15. Pajusi mnt 9 katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (eelnõu 304)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

16. Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 muutmise eelnõu (eelarvestrateegia aastateks 2022-2025) avalikustamine (eelnõu nr 306)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

 

17. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. a eelarve reservfondist (eelnõu nr 302)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

 

18. Põltsamaa Valla Lasteaia töötajate koosseisu kooskõlastamine (eelnõu nr 309)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm

 

19. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist (eelnõu nr 307)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm

 

20. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve (eelnõu 308)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm

 

21. Laenupakkumuse tulemuse kinnitamine (eelnõu 303)

Ettekandja arenguspetsialist arengu- ja planeerimisosakonna juhataja ülesannetes Kersti Viggor

 

22. Taotluse rahuldamata jätmine (eelnõu 311)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

23. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide läbivaatamine

-Hoonestusõiguse seadmiseks nõusoleku küsimine