Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 06.04.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 06.04.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Põltsamaa Vallavalitsuse 23.03.2020 korralduse nr 2-3/2020/100 kehtetuks tunnistamine

2. Majandusosakonna juhataja 25.03.2020 otsuse nr 2-9/2020/52 kehtetuks tunnistamine

3. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine

4. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

5. Renditasu maksmisest ajutise vabastamise võimaldamine eriolukorra ajal

6. Riigihanke tulemuse kinnitamine

7. Tänavavalgustuse ajutine väljalülitamine

8. Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotluse rahuldamata jätmine

9. Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

10. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine