Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsuse 05.10.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 05.10.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Katastriüksuste piiride muutmine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine

2. Kinnisasjale sundvalduse seadmine

3. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine

4. Riigihanke tulemuste kinnitamine

5. Hankeplaani muutmine

6. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve reservfondist

7. Põltsamaa Lasteaia Tõruke hoolekogu koosseisu kinnitamine

8. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine