Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 03.08.2020 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 03.08.2020 istungi päevakord:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine

3. Riigihanke tulemuste kinnitamine

4. Põltsamaa Raamatukogu arengukava 2020-2024 projekti avalikustamine

5. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine

6. Kohapeal algatatud küsimused