Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 02.11.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 02.11.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Riigihanke tulemuste kinnitamine

3. Kaasava eelarve ettepanekute hindamiskomisjoni moodustamine

4. Aastainventuuri läbiviimine

5. Arvamuse andmine Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 eelnõule esitatud muudatusettepanekutele

6. Laste arvu suurendamine Aidu Lasteaed-Algkooli lasteaiarühmas

7. Puurmani Mõisakooli ja Lustivere Põhikooli hoolekogude koosseisu kinnitamine