Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 02.02.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 02.02.2021 istungi päevakorra projekt:

1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine

3. Umbusi külas Pulla kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

4. Vallavara kasutusse andmine

5. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine