Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 01.06.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 21. istung toimub teisipäeval, 01.06.2021 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis Põltsamaa, Lossi 9 ja Teamsis.

Päevakorra projekt:

 

1. Bussipeatuste nimede määramine (eelnõu 222)

2. Valvekaamerate kasutusele võtmine Põltsamaa Raamatukogus (eelnõu 223)

3. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine

  • Põltsamaa valla 2021. aasta 1. lisaeelarve
  • Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määruse nr 5 "Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine
  • Põltsamaa Kultuurikeskuse arengukava 2021-2030 kinnitamine
  • Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus
  • Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskiri
  • Põltsamaa Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 1 „Põltsamaa valla ametiasutuse põhimäärus" muutmine ja Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine. Lisatud Õiguslik hinnang dokumendile number 1-9/2021/715-1 „Põltsamaa valla ametiasutuse põhimääruse muutmine" ja „Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine "

4. Kohapeal algatatud küsimused