Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus võtab tööle arenguspetsialisti

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi 

ARENGUSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

 

 

Arenguspetsialisti teenistusülesanneteks on valla ettevõtlusstrateegia ja tervisedenduse poliitikat kujundava arengukava (tervisprofiili) ja tegevusplaani väljatöötamine ning nende tegevuste koordineerimine ja korraldamine; teabe kogumine, analüüsimine ja vahendamine; erinevate partnerite kaasamise ja koostöö korraldamine; algatuste ja ürituste läbiviimine; ettevõtluskeskkonna ja elamuarenduse koordineerimine.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on arenguspetsialisti ametijuhendis (Arenguspetsialisti ametijuhend).

Ametikoha asukoht: Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald

Ametikoha koormus: täiskoormus

Teenistustähtaeg: määramata ajaks

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (bakalaureus);
 • planeerimis- ja/või arendustöö kogemus;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • eesti keele oskus C1-tasemel;
 • arvuti kasutamise oskus heal tasemel;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Omalt poolt pakume:

 •  põhipalka 1550 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • nägemus/kontseptsioon uutest algatustest ning arendustöö võimalustest ja väljakutsetest Põltsamaa vallas (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 21. jaanuaril 2020 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Arenguspetsialisti konkurss".

Lisainfo: arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, e-post kristi.klaos@poltsamaa.ee, telefon 529 4510.