Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus soovib hinnapakkumist tolmutõrjele vallas paiknevatele kruusakattega teedele

 

Nõuded tolmutõrjele:

Tolmutõrje kaltsiumkloriidi lahusega tehakse üks kord aastas, tolmutõrje peab olema tehtud  30. maiks ja toimima septembri kuuni. Tolmutõrje tööd võetakse vastu, kui pärast tööde lõppu kahe nädala pikkuse järjestikuse perioodi jooksul tee ei tolma. Tolmutõrje peab olema teostatud vastavalt Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 255 12.12.2007 http://www.mnt.ee/failid/juhised/tolmut6rje_juhis.pdf ) kehtestatud nõuete kohaselt. Tolmutõrjet vajavate lõikude nimekiri ja asukohad vaadatakse üle koos Tellija esindaja või tööde korraldamise eest vastutava isikuga enne töö teostamist.  Aastaseks mahuks on planeeritud ca 108 000 ruutmeetrit. Töö peab olema lõpetatud 14. juuni 2020. Mahud võivad väheses ulatuses muutuda.

Teed ja lõigupikkused on kirjeldatud tolmutõrje nimekirjas.

Lisainformatsioon Aivar Aigro teedespetsialist, mob +372 5918 0191, aivar.aigro@poltsamaa.ee

Hinnapakkumine esitada kogule mahule ja eraldi ühiku maksumus 10. aprilliks kella 16.00 aadressile info@poltsamaa.ee