Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus soovib hinnapakkumist tolmutõrje tegemiseks vallas

Põltsamaa vallavalitsus soovib hinnapakkumist tolmutõrje tegemiseks vallas paiknevatele kruusakattega teedele.
 
Nõuded tolmutõrjele:
Tolmutõrje kaltsiumkloriidi lahusega tehakse üks kord aastas, tolmutõrje peab olema tehtud  7. juuniks ja toimima septembrini. Tolmutõrje tööd võetakse vastu, kui pärast tööde lõppu kahe nädala pikkuse järjestikuse perioodi jooksul tee ei tolma. Tolmutõrje peab olema teostatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 255 12.12.2007 kehtestatud nõuete kohaselt.
 
Tolmutõrjet vajavate lõikude nimekiri ja asukohad vaadatakse üle koos Tellija esindaja või tööde korraldamise eest vastutava isikuga enne töö teostamist.  Aastaseks mahuks on planeeritud ca 100 000 ruutmeetrit. Töö peab olema lõpetatud 7. juuniks 2021. Mahud võivad väheses ulatuses muutuda.
 
Teed ja lõigupikkused on kirjeldatud tolmutõrje nimekirjas.
 
Lisainformatsioon: Aivar Aigro teedespetsialist, tel 5918 0191, aivar.aigro@poltsamaa.ee
 
Hinnapakkumine esitada kogu mahule ja eraldi ühiku maksumus 30. märtsiks kella 16.00ks aadressile info@poltsamaa.ee
 
Vaata lisaks!