Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus otsib Puurmani Mõisakoolile direktorit

 
 
Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 
PUURMANI MÕISAKOOLI DIREKTORI ametikohale
 
 
Puurmani Mõisakool on Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse hallatav asutus, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tähenduses põhikool.
 
Puurmani Mõisakooli direktor tagab süsteemse ja tulemusliku juhtimise, kvaliteetse õppe- ja kasvatustegevuse ning efektiivse majandamise haridusasutuses. Direktor juhib innovatsiooni, meeskonda ja tulemusi, toetab iga õpilase arengut ning tutvustab haridusasutuse edulugu.
 
Tööülesannete täpsem kirjeldus on Puurmani Mõisakooli direktori ametijuhendis (Puurmani Mõisakooli direktori ametijuhend).
 
Ametikoha asukoht: Tartu mnt 1, Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Tööaeg ja tähtaeg: täistööaeg, tähtajatu
Tööle asumise aeg: 01.11.2020
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid (sh organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine);
 • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest;
 • eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • arvutikasutamise oskus spetsialisti tasemel (MS Windows töökeskkond, internet);
 • analüüsi- ja planeerimisoskus, juhtimisoskus, esinemisoskus, meeskonnatöö oskus, probleemide lahendamisoskus;
 • väga hea suhtlemisoskus ja oskus teha koostööd;
 • hea pingetaluvus, vastutustunne, korrektsus, täpsus;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.
Kasuks tuleb:
 • juhtimiskogemus (hariduse valdkond);
 • pedagoogiline haridus;
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus;
 • võõrkeelte oskus.
 
Omalt poolt pakume:
 • põhipalk 1600 eurot kuus (bruto), katseajal kuni 10% põhipalgast madalam; 
 • 56 kalendripäeva põhipuhkust;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd.
Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:
 • kandideerimisavaldus; 
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri, milles on kirjeldatud olulisemad eesmärgid juhina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Puurmani Mõisakooli direktori konkurss" hiljemalt 20. oktoobril 2020.
 
Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, e-post silja.peters@poltsamaa.ee, telefon 510 5889.