Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus lükkab ümber TV3s kõlanud valeväite

Põltsamaa Vallavalitsus lükkab ümber Villu Päärti väite, et Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor saab vajadusel käskkirjaga lõpetada Puurmanis õppetöö.
 
„Praegune volikogu otsus on tekitanud olukorra, kus loodava suure Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, millel on hästi palju filiaale, direktor saab käskkirjaga vajadusel Puurmanis õppetöö sulgeda. See on asi, mis meid ärritab," ütles Puurmani kooli vilistlane Villu Päärt 10. märtsil TV3 uudistesaates Seitsmesed uudised.
 
Põltsamaa Vallavalitsus kinnitab, et koolidirektoril ei ole võimalik käskkirjaga peatada õppetegevust Puurmanis.
 
Puurmani kool kirjutatakse õppekohana sisse Põltsamaa Ühisgümnaasiumi põhimäärusesse, mille kehtestab vallavolikogu. Õppekohti saab sulgeda määruse muudatusega ja seda saab teha vaid vallavolikogu.
 
Puurmani Mõisakool on 82 õpilasega Põltsamaa valla kool. Vallavalitsus kinnitab, et haridusvõrgu ümberkorralduse tulemusena ei ähvarda kooli sulgemine ega kolimine. Vallavalitsus toetab ka Puurmani Mõisakooli nime säilimist kooli nimetuse kirjapildis.
 
Rohkem infot Põltsamaa vallas toimuva haridusvõrgu ümberkorraldamise kohta leiab valla kodulehel www.poltsamaa.ee/haridusvork