Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus kinnitas Põltsamaa valla sümboolikakavandite konkursi tulemused

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 15. novembri 2017 korraldusega nr 5 "Põltsamaa valla sümbolikavandite konkursi väljakuulutamine, hindamiskomisjoni moodustamine ja konkursijuhendi kinnitamine" otsustati kuulutada ajavahemikul 20. november –20. detsember 2017 välja Põltsamaa valla sümbolikavandite leidmise konkurss ning kinnitati sümbolikavandite hindamiskomisjon ja konkursijuhend.

Tähtajaks esitati konkursile 8  nõuetekohast konkursitööd viielt autorilt ja üks ettepanek kasutada edasi Põltsamaa linna sümboolikat. Kaks autorit esitasid mitu kavandit.

Konkursikomisjon avas esitatud konkursitööd 21.  detsembril 2017, kontrollis esitatud tööde vastavust konkursi tingimustega ning valis ühehäälselt välja võidutöö. Esitatud kavandeid tutvustati ka volikogule ning võidutöö sai ka volikogu heakskiidu. Väljavalitud kavand saadeti Riigikantseleile arvamuse andmiseks. Võidutöö lõplik kinnitamine võttis veidi aega, kuna kavandis oli vaja teha natuke parandusi.

Põltsamaa Vallavalitsus kinnitas 12. märtsi 2018 toimunud vallavalitsuse istungil konkursi „Põltsamaa valla sümbolikavandite konkurss" tulemused ning tunnistas konkursi "Põltsamaa valla sümbolikavandite konkurss" võitjaks Heino Prunsvelti konkursitöö „LAISHOLM".

Põltsamaa valla sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestab Põltsamaa Vallavolikogu põhimäärusega. Põhimääruse eelnõu läheb arutamisele Põltsamaa Vallavolikogu 22. märtsil 2018 toimuvale istungile.

Lisaks võidutööle laekusid konkursile järgmised nõuetele vastavad kavandid: