Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vallas kehtib uus MTÜ-de toetamise kord


Põltsamaa Vallavolikogu võttis 16. augusti istungil vastu uue mittetulundusliku tegevuse toetamise korra, mis hakkas kehtima 31. augustil 2018. 

Toetust saavad taotleda piirkondade elanike ühistegevuse, kogukondlike tegevuste, hariduse, elukestva õppe, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja noorsootegevuse võimaluste pakkumisega tegelevad mittetulundusühingud.

Antakse kolme liiki toetust:

  1. tegevustoetus
  2. ürituse korraldamise toetus
  3. projektitoetus

Kõigi toetuse liikide jaoks on eraldi taotlusvormid, mis avaldatakse Põltsamaa valla koduleheküljel hiljemalt 15. septembril 2018 (Põltsamaa valla lehes oli vale kuupäev, vabandame).