Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse avalikud arutelud

Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 29. juuli kuni 28. august 2020. Avaliku väljapaneku ajal oli võimalus esitada kirjalikke arvamusi.
 
13. kuni 15. oktoobrini 2020 toimuvad avalikud arutelud, kus tutvustatakse eskiislahenduse väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja valla seisukohti nende kohta. Põhjendatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastatakse muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.
 
Avalikud arutelud toimuvad:
  • 13. oktoobril kell 18 Põltsamaa Kultuurikeskuses
  • 14. oktoobril kell 18 Pajusi Rahvamajas
  • 15. oktoobril kell 18 Puurmani teenuskeskuses
Korraldaja tagab COVID-19 viiruse leviku tõkestamise nõuete täitmise, sealhulgas osalejatele isikukaitsevahendid.
 
Lisainformatsioon
 
Kersti Viggor
arenguspetsialist
Tel. 53096850

 

VAATA LISAKS