Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla teede talihooldus 2018-2021 hanked

 

Läbi riigihangete registri on läbiviimisel Põltsamaa valla teede talihooldus 2018-2021 hanked.

Eraldi viiakse läbi 2 hanget, s.h.:

  1. Riigihange nr 202486 (link) pakkumiste esitamise tähtaeg on 23.11.2018 kell 10.00.

Hange on jagatud 7-ks osaks:

1) Adavere piirkond

2) Esku piirkond

3) Pajusi piirkond

4) Aidu-Vägari piirkond

5) Mällikvere – Annikvere piirkond

6) Lustivere piirkond

7) Puurmani piirkond

  1. Riigihange nr 202780 (link) pakkumuste esitamine on  29.11.2018 kell 10.00. Hanke mahus on Kamari-Umbusi piirkond.

Hanke objektiks on talihoolde tööde teostamine Põltsamaa valla teedel koos majapidamiste juurdepääsuteedega ajavahemikus detsember 2018 kuni aprill 2021. Talihoolde alla kuulub lumetõrje, kinni sõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ning vajadusel ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laiali lükkamine, teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine. Hanke juures leitav kaardimaterjal hõlmab hetkel vaid valla teid, kuid täpsustavad kaardid koos majapidamiste juurdepääsuteedega antakse edukatele pakkujatele lepingu sõlmimisel.

Teabevahetus käib läbi riigihangete registri, kui hankeobjektiga tutvumiseks ja teehoolduse töömahtu puudutavate küsimuste korral pöörduge palun teedespetsialist Aivar Aigro poole, telefonil +372 5918 0191, e-postil aivar.aigro@poltsamaa.ee.

Hanke tehniliste, s.h. riigihanke registriga seotud, küsimuste korral pöörduge palun finantsanalüütik Maimu Kelder poole, telefonil +372 516 2337, e-postil maimu.kelder@poltsamaa.ee  või arengu-ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos poole telefonil +372 529 4510, e-postil kristi.klaos@poltsamaa.ee.