Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla koolide õpilased saavad toidupaki

Põltsamaa Vallavalitsus võttis täna vastu korralduse, mis tagab kõigile Põltsamaa valla üldhariduskoolide õpilastele eriolukorra ajal toidupaki.
 
Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele korraldab kooli pidaja koolis õpilaste toitlustamise. Põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks on riik eraldanud 1 euro õpilase kohta päevas.
 
Riigis kehtiva eriolukorra tõttu ei toimu tavapärast õppetööd ega toitlustamist koolihoones. Et kasutada riigi poolt koolitoidule ette nähtud vahendeid, otsustas vallavalitsus anda kõigi Põltsamaa valla üldhariduskoolide õpilastele kord kuus toidupaki, mille väärtuseks on ühe kuu riigi poolt eraldatava toiduraha summa (1 euro õpilase kohta päevas x koolipäevade arv).
 
Aprillikuu paki maksumuse hulka arvestatakse ka koolivaheaja päevad, mille maksumus kaetakse märtsikuu toiduraha arvelt.
 
Toidupakke jagatakse eriolukorra lõppemiseni, kuid mitte kauem kui 2019/2020. õppeaasta lõpuni. 
 
Toidupakkide komplekteerimise ja jaotamise eest vastutavad koolide direktorid.