Uudised ja teated

« Tagasi

Andmekaitse Inspektsioon tunnustas Põltsamaa valla kodulehte

29. septembril avalikustas Andmekaitse Inspektsioon Öpiku Konverentsikeskuses toimunud Avaliku teabe päeval kohalike omavalitsuste 2020. aasta veebilehtede ja dokumendiregistrite seire tulemused.
 
Põltsamaa vald jagas Mustvee ja Jõhvi vallaga hinnalist 2.-4. kohta. Parimaks tunnistas Andmekaitse Inspektsioon Põlva valla kodulehe
 
"Kontrollisime, kas või kui lihtsalt on omavalitsuste veebilehtedel leitav avalikustamise kohustuslikku nimekirja kuuluv teave ning kas ja kui hästi kaitstakse juurdepääsupiiranguga teavet," kõneles seire läbiviinud jurist Elve Adamson.
 
Adamsoni sõnul on omavalitsuste veebilehed iga seirega paistnud küll üha paremas valguses, aga mõnes asjas eksitakse ikkagi. Näiteks tänavu oli palju segadust personalikäskkirjadega. Märkusi tuli teha suisa 67-le omavalitsusele. Kui ametnikke puudutavad käskkirjad olid enamikel juhtudel dokumendiregistris avalikud, siis töölepinguga töötajate käskkirjad olid sageli piiranguga. Ka lisatasu maksmise käskkirjade avalikustamisega oli probleeme. Teatavasti ei luba 2019. muudetud avaliku teabe seadus sellist infot asutusesiseseks kasutamiseks tunnistada.
 
Puudusi ilmnes samuti registreeritud e-kirjade või dokumentide dokumendiregistri avaliku vaatega. Kui aastast 2016 ei tohi avalikustada füüsilisest isikust kirjasaatja andmeid, mille kaudu ta oleks tuvastatav, leidis inspektsiooni selliseid puudusi 28-l omavalitsusel. Äärmiselt kahetsusväärne, kui sellised dokumendid puudutavad veel sotsiaalvaldkonda.
 
Inspektsioon kontrollis väljapool seiret veel pisteliselt detailplaneeringute avalikustamist, dokumendiregistris metaandmete korrektsust ja teavet veebilehtedele ligipääsetavuse kohta kas eriolukordades või kui veebikülastaja ei saa infot tarbida tavapärases tähenduses.
 
Kohalike omavalitsuste veebilehtede seire eesmärgiks on parandada riigi läbipaistvust ja tõhustada isikuandmete kaitset. Seire viidi läbi käesoleva aasta augusti ja septembrikuu jooksul. Punktide andmisel osutus oluliseks nii see, kas info on veebiküljel avalikustatud kui see, et kui info on avalikustatud, siis kas see on lihtsalt leitav.