Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla jäätmekava eelnõu avalik väljapanek ja avalik istung


Põltsamaa Vallavalitsuse 27. augusti 2018 istungil kinnitati Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu avaliku väljapaneku ning eelnõu avaliku arutelu aeg ja koht. Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu avalik väljapanek toimub 13.-28. september 2018 valla veebilehel, Põltsamaa vallamajas Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald ja Puurmani teeninduskeskuses Tallinna mnt 1, Puurmani alevik, Põltsamaa vald.

Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu arutamiseks avalik koosolek toimub 1. oktoobril 2018 kell 15.00 Põltsamaa vallamajas Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald.

Igaühel on õigus esitada kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku kestel selle kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Jäätmekava eelnõu arutamiseks korraldataval istungil on igaühel õigus avaldada suuliselt jäätmekava eelnõu kohta arvamust.

PÕLTSAMAA VALLA JÄÄTMEKAVA 2018-2023 (eelnõu)

Lisainfo:

Ain Valu
keskkonnaspetsialist

ain.valu@poltsamaa.ee