Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamine lükkub 2021. aastasse

Kuna Tartu Halduskohus peatas Põltsamaa vallavolikogu otsuse kehtivuse, mis nägi ette valla haridusvõrgu ümberkorraldamise 1. septembriks 2020, ei saa vallavalitsus jätkata reformi läbiviimist soovitud tähtajaks. Vallavolikogu kavatseb senised otsused tunnistada kehtetuks.
 
27. veebruaril võttis Põltsamaa Vallavolikogu vastu otsuse haridusvõrgu ümberkorraldamisest, mis nägi ette 2020. aasta 1. septembriks valla koolide liitmise Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga ja lasteaedade ühendamise ülevallaliseks Põltsamaa Lasteaiaks. 
 
Otsust oli võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus ja seda õigust kasutasid neli Puurmani, Aidu ja Pisisaare lapsevanemat, kes palusid kohaldada otsusele ka esialgset õiguskaitset. Kohus rahuldas õiguskaitsetaotluse 3. aprillil.
 
Kujunenud olukorras ei saa vallavalitsus teostada tähtajaks kõiki haridusvõrgu ümberkorraldamiseks vajalikke toiminguid, mistõttu ei ole võimalik ka koolide liitmine ja lasteaedade ühendamine 1. septembriks 2020. 
 
Põltsamaa Vallavolikogu kavatseb tunnistada kehtetuks 19.12.2019, 27.02.2020 ja 30.03.2020 otsused ning asub koostöös vallavalitsusega ette valmistama haridusvõrgu ümberkorraldamist 2021. aasta sügiseks.