Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald toetab korteriühistute hoovide korrastamist

Põltsamaa Vallavalitsus avab aprillis taotlusvooru, et toetada korteriühistute õuealade korrastamist. 
 
2021. aasta valla eelarvesse on õuealade korrastamiseks planeeritud 20 000 eurot. Toetust saavad taotleda Põltsamaa valla korteriühistud, kelle korterelamut ümbritsev kinnistu või selle osa on läbipääsetav ega ole piirdega piiratud. 
 
Toetuse eesmärk on kortermajade õuealade korrastamine ning korteriühistute omaalgatuse ja koostöö suurendamine. Kõik see aitab muuta valla elukeskkonna paremaks ja atraktiivsemaks.  Tuge on võimalik saada  sõiduteede ja kõnniteede parendamiseks, prügimajade ehitamiseks, mängu- ja spordirajatiste ehitamiseks ning muudeks vajalikeks töödeks. 
 
Toetust makstakse kuni 40% projekti kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot ühe taotleja kohta ja mitte rohkem kui 8000 eurot ühistaotluse korral. 2021. aastaks kavandatavad tööd tuleb ellu viia hiljemalt 1. detsembriks.
 
Taotlusvooru avamisest annab vallavalitsus teada valla kodulehel ja Põltsamaa Valla Sõnumites. Rohkem infot jagab arenguspetsialist Kersti Viggor  (tel 5309 6850, kersti.viggor@poltsamaa.ee)
 
 
Vaata lisaks