Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald sai tuge PÜGi Lille tn hoone parendamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) toetab Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Lille tn 2/4 õppehoone energiatõhusamaks muutmist 268 tuhande euroga.
 
Lille tn õppehoone on ehitatud 1934. aastal ja osaliselt rekonstrueeritud 2018. aastal. Hoone katus on ehitusaegne.
 
Energiatõhususe parendamise raames on plaanis soojustada ja paigaldada uus katus, soojustada välisseinad, sokkel, keldri lagi ning rajada soojatagatusega ventilatsioonisüsteem. Lisaks vahetatakse hoonel aknad, uuendatakse valgustust ja paigaldatakse päikesepaneelid. 
 
Energiatõhususega seotud tööde maksumus on kokku umbes 420 000 eurot, millest toetus 268 000 eurot ja valla omaosalus 151 000 eurot. 
 
Tööde tulemusena paraneb hoone energiaklass tänaselt D-klassilt B-klassile ja sellega hoiab edasiste püsikulude osas vald kokku ligikaudu 6 000 eurot aastas.
 
Lisaks energiatõhususe meetmest toetatavatele tegevustele plaanib vald COVID-19 eriolukorra investeeringutoetusest ehitada välja õppehoone pööningukorruse, kuhu on kavas rajada ruumid muusikakooli tarbeks. 
 
Kogu Lille tn 2/4 õppehoone investeeringumaksumus on ca 610 000 eurot ning ehitushange on läbiviimisel.
 
Samast energiatõhususe toetusmeetme voorust sai vald 487 000 eurot ka Puurmani lasteaia hoone rekonstrueerimiseks.