Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald sai riigilt tuge Puurmani lasteaia rekonstrueerimiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) toetab Puurmani lasteaia Siilipesa energiatõhusamaks muutmist 486 500 euroga. Projekti kogumaksumus on 760 215 eurot, valla omaosalus on 273 677 eurot.
 
Puurmani lasteaed Siilipesa on ehitatud 1990. aastal. Tegemist on esialgu koolihooneks planeeritud hoonega, mille tänane köetav netopind on 1738 m².  Hoones tegutseb 3 rühmaga ja 51 lapsega lasteaed.  Hoone on soojustamata, sel puudub ventilatsioonisüsteem ning küttesüsteem on osalt amortiseerunud. 
 
Lasteaia hoone energiaklass täna on E (energiatõhususarv 229 kWh/(m²*a)). Projekti raames planeeritud tööde aluseks on Pärt Metsar, Lõuna-Mulgi Arendus OÜ poolt koostatud energiaaudit. Hoone rekonstrueeritakse energiaklassile C (energiatõhususarv 123 kWh/(m2*a)). Sellega hoiab vald aastas kokku ca 15 000 eurot. 
 
Rekonstrueerimistööde käigus rajatakse lasteaiale uus küttesüsteem ja soojatagatusega ventilatsioonisüsteem, soojustatakse välisseinad, sokkel ja pööning, paigaldatakse uued aknad ja uksed, uuendatakse valgustus, paigaldatakse päikesepaneelid. Osa kasutuseta seisvaid ruume (ca 500 m²) lammutatakse. 
 
Investeeringuga täidab vallavalitsus Põltsamaa valla ühinemislepingu prioriteetsete investeeringute kavas 2017-2021 välja toodud vajaduse soojustada Puurmani lasteaed. Leping nägi selle tööna ette 150 000 eurot.
 
Rekonstreerimistöid toetatakse meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes"´.