Uudised ja teated

« Tagasi

Vald plaanib Adavere mõisa piirdemüüri juures puhastusraiet

Põltsamaa Vallavalitsus plaanib teostada Adavere mõisa pargi piirdemüüri lähedalt isetekkeliste  puude raiet. Valdavalt on tegemist võsudest kasvanud saarte ja vahtratega.
 
Muinsuskaitseamet on korduvalt juhtinud tähelepanu vajadusele kaitsta müüri sinna kasvanud puude lammutava mõju eest. Teemat on käsitletud ka pargi puistu inventariseerimis- ja uuendusprojektis. Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti esindajad on puud üle vaadanud ja märkinud säilitatavad puud, mis asuvad valdavalt müürist ohutus kauguses.
 
Raie toimub kogu müüri pikkuse ulatuses müüri ja sõidutee vahelisel alal ja ka seespool müüri. Raiumisele läheb ca 100 eri vanuses puud. Raiet teostab Põltsamaa Haldus. Tööd võetakse ette esimesel võimalusel pärast seda, kui on saadud Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti luba.
 
Asendusistutus juba mõistlikumale kaugusele ehitistest kavandatakse 2021. aasta kevadperioodi.