Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald piirab raskete sõidukite liikumist kohalikel teedel

 

Lume ja pinnase kiirest sulamisest tingitud teekonstruktsioonide nõrgenemise tõttu võib raskeveokite liiklus oluliselt kahjustada Põltsamaa valla kohalikke teid ja avalikus kasutuses olevaid erateid. Kahjude ärahoidmiseks kehtestati kuni 11. maini 2018 liikluspiirang.

Piirangu kohaselt on üle 8 tonni raskustel sõidukitel keelatud liikuda ajutise liikluspiiranguga teedel. Piirang ei kehti pääste- ja eriteenistuse sõidukitele, autobussidele, piimaveokitele, kaubaautodele ning vallas jäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele.

Kui sõiduk peab seoses elanike teenindamise või tööülesannete täitmisega liikluspiiranguga teel liiklema, võidakse seda teha vaid Põltsamaa Vallavalitsuse kirjalikul loal. Loa väljastab vallavalitsuse teedespetsialist Aivar Aigro, Põltsamaa linnas, Viljandi mnt 3 asuvas vallamajas.

Liikluspiirangust informeerimiseks paigaldatakse ajutised liiklusmärgid, mis eemaldatakse piirangu lõppedes.

Piirang kehtestatakse järgmistel teedel: Väljataguse, Aidu-Kose, Niinesaare, Adavere-Pajusi, Kensi tee, Viruvere tee, Lassi vihmutuse tee, Mõhkküla tee, Riivli tee, Paduvere tee, Väetisehoidla tee, Olümpia tee, Annamõisa-Nõmavere tee, Kooli tee, Võisiku-Kundrussaare tee, Pardi tee, Sakala ring, Jürgensi tee, Kaliküla tee, Muta harutee, Muta tee, Kiirtee ja Neanurme-Pudivere tee.

Ajutise liikluspiirangu rikkumisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab kahju tekitaja.

Vajadusel pikendab vallavalitsus liikluspiirangut korraldusega vallavalitsuse teedespetsialisti ettepanekul.

 

Lisainfo:

Aivar Aigro
teedespetsialist
aivar.aigro@poltsamaa.ee 

Tel: 5918 0191