Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald kuulutas välja hanke lossikompleksi ehitaja leidmiseks

Põltsamaa Vallavara OÜ kuulutas välja riigihanke „Põltsamaa lossikompleksi ehitustööd", nr 232853. Hankega soovib Vallavara leida ehitajat, kes teostab väravahoone, konvendihoone ja lossitorni rekonstrueerimis- ja konserveerimistööd ning aitab kaasajastada lossi õueala.
 
„Täpsem tööde maht selgub hanke käigus, kus on ette nähtud ka läbirääkimiste võimalus eesmärgiga olemasolevate vahenditega saavutada maksimaalne tulemus," ütles Põltsamaa Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos. „Tööde tulemusena peaks Põltsamaa lossikompleksist kujunema kaasaegne külastuskeskus."
 
Hankemenetlus viiakse läbi kaheetapilisena, kus I etapi ehk hankes osalemise taotluste esitamise tähtaeg on 26.02.2021 ning II etapi ehk pakkumuste esitamine jääb märtsi lõppu. Hange on omakorda jagatud kaheks osaks, kus I osa mahus on väravahoone ja käiguteed (võimalusel ka muuseumihoone 2. korrus) ning II osa mahus konvendihoone ja õueala.
 
Väravahoone ehituseks on planeeritud 12 kuud ja konvendihoone osas on lõpptähtaeg 30.11.2022. Ehitusprojektid on koostanud Arc Projekt OÜ, Projektibüroo OÜ ja KAOS Arhitektid OÜ.
 
Hanke eeldatav maksumus kokku on 2,4 miljonit eurot. Tegevuste elluviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Põltsamaa vald.
 
 
Projekteerijate nägemus tulevasest lossihoovist