Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Ühisgümnaasium pälvis ettevõtlikkuse tunnustuse

Enam kui 400 õpetajat, koolijuhti ja noort üle Eesti kogunes eile haridusprogrammi Ettevõtlik Kool haridusfestivalile. Festivali raames anti kvaliteeditunnustused õppeasutustele, mis rakendavad süsteemselt ettevõtlikku õpet.
 
Jagati välja 29 kvaliteeditunnustust õppeasutustele, mis on juurutanud hästi igapäeva õppesse ettevõtliku ja õppijakeskse õpikäsitluse. Kui 26 kooli-lasteaeda pälvisid baastaseme, siis Põltsamaa Ühisgümnaasium oli üks kahest, kes sai hõbetaseme.
 
Hõbetaseme sai veel Antsla gümnaasium. Kõrgeima ehk kuldtaseme vääriliseks tunnistati Sillamäe lasteaed Päikseke.
 
Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koordinaatori Kristi Krilovsi sõnul töötab täna enam kui 125 kooli ja lasteaeda programmi põhimõtete järgi. „Ettevõtlik Kool on kui kaasaegne hariduse kvaliteedimärk. See on teisisõnu koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu," ütles ta.
 
Haridusfestival on haridusprogrammi Ettevõtlik kool algatusel 2007. aastal sündinud üritus koolijuhtidele, õpetajatele ja õpilastele. Ettevõtlik Kool on üle-eestiline haridusprogramm, mis toob koolidesse, lasteaedadesse põnevat ja kaasavat õppimise metoodikat. Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused.