Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa linna staadioni detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

Põltsamaa linna staadioni detailplaneering algatati Põltsamaa Linnavolikogu 15.03.2016 otsusega nr 1-3/2016/10.

Planeeringuala paikneb Põltsamaa linnas, Kuuse-, Veski- ja Metsa tänava ning Pajusi maanteega piirneval alal. Planeeringuala suurus on ca 10 ha. Planeeringu eesmärgiks on, rajada alale 400 m rajaga staadion, mille koosseisus on ka jalgpalli- ja kergejõustiku väljak ning staadioni teenindushoone. Planeeringuga määratakse juurdepääsude, parkimise ja haljastuse põhimõtted. Veski tn 5 katastriüksusele seatakse täiendav ehitusõigus. Planeering muudab kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut. Planeeringu koostaja on OÜ Ruumi Grupp. Käesolevaks ajaks on koostatud planeeringu eskiislahendus, mille avalik väljapanek toimub ajavahemikus 16. kuni 25. aprill 2018 ja avalik arutelu 03. mail 2018 algusega kell 17.30 Põltsamaa Vallavalitsuse, Viljandi mnt 3 saalis.

Eskiisiga saab tutvuda:

  • Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi 9, Põltsamaa linn, tuba nr 207 tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.

Ettepanekud ja arvamused eskiisi kohta palume saata 27. aprilliks 2018 e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee või paberkandjal aadressile: Lossi 9, 48104 Põltsamaa linn Põltsamaa vald.

Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest, tel: 776 8567 või 5860 1042.

Dokumendid: