Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa kooli ja haridusvaldkonna iduettevõtete koostöös valmivad uudsed digilahendused

Startup Estonia, Tallinna Ülikooli ja Haridus- ja Noorteameti algatatud koosloomeprogrammi raames aitas Põltsamaa Ühisgümnaasium haridusvaldkonna iduettevõtetel luua õpetajate ja õpilaste vajadustele vastavaid digilahendusi.
 
Haridusasutuste ja ettevõtete koosloome programm kestis kuus kuud, milles osales kuus haridustehnoloogia valdkonna iduettevõtet ning kokku 15 haridusasutust, sh Põltsamaa Ühisgümnaasium, kelle eesmärgiks oli arendada kvaliteetseid ja kaasaegseid hariduslahendusi, kaasates arendusprotsessi ligi 30 õpetajat ja nende õpilasi. Programmi oluliseks partneriks oli Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi haridustehnoloogiakeskus, kes toetas kõiki osalevaid projekte oskusteabega haridustehnoloogilise õppevahendi loomisel.
 
Projekti valitud iduettevõtted ALPA Kids, Cognispot, Futuclass, Jutupesa, Mastery ja Proovikivi pakkusid võrdselt huvitavat väljakutset kõikidele õpetajatele ja õpilastele, saades väärt tagasisidet arendatava lahenduse sobivusele õppetööks kasutamisel.
 
"Koosloome käigus saime kinnitust sellele, et meie teenus on lisaks lapsevanematele väga vajalik ka lasteaedadele ja koolidele. Oleme enda partneritele ülimalt tänulikud, et nad vaatamata keerulisele ajastusele olid valmis meie teenust lastega katsetama, tagasisidet andma ja lahendustele kaasa mõtlema. Just see aitas meil luua sisuliselt täpsemat ja tehniliselt tugevamat teenust ning jätkame seda koostööd kindlasti ka edaspidi," tõi ALPA Kids asutaja Kelly Lilles välja programmis osalemise väärtuse nende ettevõtte arengule. 
 
Koosloome programmi eeskuju on võetud Soomest ja aluseks University College London EDUCATE programm. "Eesti jaoks oli selline pilootprojekt esmakordne, kuid osalejate tagasiside on väga positiivne. Vaatamata kevadisele distantsõppe ajale ei loobunud ükski osalev õpetaja panustamast uute haridustehnoloogiliste lahenduste loomisse. Iduettevõtjaid said aga vahetu tagasiside oma lõppkasutajalt, mis aitab säästa arenduseks kuluvat aega ning ühtlasi valideerida loodava teenuse ärimudelit," tõi välja Startup Estonia haridusvaldkonna projektijuht Inga Kõue. 
 
Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogiakeskuse juhataja ja vanemteadur Kairit Tammets rõhutas tõenduspõhisuse olulisust haridustehnoloogilise innovatsiooni rakendamisel: "Eesti koolid ja õpetajad on autonoomsed tegema otsuseid selle kohta, milliseid tehnoloogiaid nad rakendavad oma õppeprotsessi rikastamiseks ning see on ka üks põhjustest, miks meie haridussüsteemi peetakse innovaatiliseks. Järgmine samm siit edasi on mõistmine, kuidas uudsed tehnoloogilised lahendused õppijaid toetavad. Programm, mida ellu viisime, andis võimaluse kõigile osapooltele mõtestada tehnoloogia õppetöösse lõimimise vajadust ja lisandväärtust, mis on väga vajalik, et nii õpetamine kui arendamine oleks tõenduspõhine."
 
Haridus- ja Noorteameti projektijuht Aivar Hiio peab tähtsaks sarnase tõenduspõhise programmi jätkamist ja laiendamist. "Tahame kindlasti, et Eesti haridusvaldkonna ettevõtetel oleks võimalus arendada oma tooteid koos lasteaedade ja koolidega, et nende sisu vastaks sihtrühma ootustele. Arendatud lahendused peavad täitma haridusstrateegilisi eesmärke ning neil peab olema reaalne ja tõendatud positiivne mõju õppija arengule. Selline tootearendus annab ettevõtjale enesekindluse oma lahendust müüa nii Eestis kui ka välismaal."
 
Haridusasutuste ja ettevõtete koosloome programmis osalesid Kolga lasteaed, Loksa lasteaed Õnnetriinu, Lasteklubi Väike Päike, Järveotsa Gümnaasium, Paide Gümnaasium, Põltsamaa Ühisgümnaasium, Rocca al Mare kool, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tartu Erakool, Tartu Hiie Kool ja Vene Õismäe lütseum.
 
Programmi juhtis Startup Estonia, kus koosloome programm oli osa haridusvaldkonna iduettevõtete ökosüsteemi edendamise tegevustest. Haridusvaldkonnas pakub digilahendusi ligi 40 Eestis asutatud iduettevõtet. Nende seas on mitmeid ettevõtteid, kes pakkusid oma teenuseid kevadisel distantsõppe perioodil ja on valmis ka algaval õppeaastal oma platvormi koheselt kasutusele andma.
 
Programmi panustasid Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut ja Haridus- ja Noorteamet. EdTech valdkonna koosloome pilootprogrammi aitasid ellu viia Haridus- ja teadusministeerium ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Programmi kaasrahastati Euroopa Struktuurifondide vahenditest. 
 
Rohkem infot koosloome algatuse kohta: http://edtech-koosloome.ee