Uudised ja teated

« Tagasi

Pärast vaheaega taastub suuremas osas Eestist kontaktõpe

NB! Vabariigi Valitsus hindab olukorda ja vaatab kõik piirangud üle hiljemalt 7. jaanuaril.
 
Välja arvatud Harjumaal ja Ida-Virumaal on teistes maakondades alates 11. jaanuarist lubatud kontaktõpe nii üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes kui kõrgkoolides. Võimalike piirangute rakendamise otsustavad Terviseamet ja koolipidaja, võttes arvesse Haridus- ja Teadusministeeriumi stsenaariumeid ning Terviseameti ja teadusnõukoja soovitusi.
 
Kontakttegevusi läbi viies tuleb järgida viiruse leviku pidurdamiseks vajalikke meetmeid: hajutamine, kontaktide vähendamine, hügieeninõuded, soovitame kanda maski.
Noorsootöö, huviharidus ja –tegevus, täiendkoolitus ja täiendusõpe
 
Siseruumides toimuv noorsootöö, huviharidus ja -tegevus ning täiendkoolitus ja täiendusõpe on kuni 10. jaanuarini lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt. Lubatud on näiteks individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest. Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga rühmas, kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega.
 
  • Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
  • Siseruumides tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  • Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist.
  • Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendusõppel ja täienduskoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.